Informace v souvislosti s koronavirem

První pokyn o vyučování náboženství. Ohledně nedělní mše svaté bude informace později.

Milí farníci, vzhledem ke zrušenému vyučování ve škole se nebude vyučovat náboženství ani na faře, ani ve školách. Ohledně nedělních bohoslužeb a dalších aktivit budou pokyny (až se věci více vyjasní) od pátku na farním webu www.farnostslavkov.cz.

Přeji zvládnutí všech komplikací s tím spojených a žehnám vašim rodinám, zůstávejme ve společné modlitbě s prosbou za odvrácení epidemie.

o. Milan Vavro, farář

Zpráva ČBK