IV. farní pěší pouť do Žarošic

Zveme vás v úterý 8. května na pěší pouť, letos již počtvrté. Program je v příloze.

Program:

Pěší:
v 8.00 pěší od kostela
v 11.00 pěší od Jalováku

Autobus:
12.20 z Němčan,
12,30 ze Slavkova od kostela,
12.40 z Hodějic, Heršpic
12.45 z Nížkovic

ve Zdravé Vodě:

13.00 pobožnost,
možnost jít 3 km pěšky

v Žarošicích:

po příchodu společná pobožnost
přestávka
15.00 křížová cesta a mše svatá

Pěší poutníky vezme zpět autobus.

Věříme, že i letos se vydáme na farní pouť opět ve větším počtu.

pouť do Žarošic
Foto z pouti 2006