Jáhenské svěcení Milan Werl

Do katedrály budou mít přístup pouze lidé se vstupenkami. Obřad bude možné sledovat v internetovém přenosu. V sobotu 20. června 2020 udělí při bohoslužbě v katedrále v Brně v 9.00 biskup Vojtěch kněžské a jáhenské svěcení. Na jáhna bude vysvěcen Milan Werl.

Obřad bude možné sledovat v internetovém přenosu


Modlitba za kandidáty svěcení

Všemohoucí Bože,

Ty jsi oporou našeho společenství,

zdrojem veškeré naší síly i cílem všech našich tužeb.

Svěřujeme Ti naše bratry,

kteří se připravují k jáhenskému a kněžskému svěcení.

Prosíme Tě, pronikej je svým svatým Duchem,

aby se dokázali plně spolehnout na tvou pomoc,

a dej, aby byli vnitřně pevní ve svém rozhodnutí,

skromní v životě a věrní ve svém poslání.

Buď jim vždycky nablízku,

aby v nich všichni lidé poznávali Tvého Syna

Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a oslaveného.

Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.

Proto věříme, že chceš našim bratřím darovat více,

než se odvažujeme prosit.

Věříme, že jim chceš dát sebe sama,

vždyť ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.