Jak jsme připravovali Noc kostelů

Touto cestou chci poděkovat všem pořadatelům a vystupujícím za velmi dobře odvedenou službu pro druhé při Noci kostelů. Předběžný výsledek počtu všech vstupů do kostelů je kolem 2.500. Nabízím krátký článek, napsaný již v polovině května pro slavkovský zpravodaj.

Fotografie z příprav NK
Jak jsme připravovali Noc kostelů

K této aktivitě, která probíhá v naší republice již třetím rokem, jsme se přihlásili poprvé až letos. Bylo to především z důvodů dokončených oprav příslušných prostor ve farním kostele a na Špitálce. Bylo třeba se na akci připravit z hlediska pořadatelů, kterých bylo pro přípravné práce potřeba několik desítek. Již v polovině prosince 2010 byl utvořen přípravný tým 6 osob, které se zabývaly tvorbou schématu Noci kostelů. Ke spolupráci byly osloveny církve působící ve Slavkově, které jsou zároveň členy Ekumenické rady církví. Vytvořili jsme 11 základních realizačních bloků se 32 přípravnými skupinami. Celkem se na realizaci Noci kostelů podílelo kolem 140 osob. Co všechno se připravovalo? Nejdříve bylo třeba vytipovat objekty a nastínit náplň prezentací. Potom zajistit konkrétní programové vstupy s hudebními, recitačními nebo divadelními vystoupeními. Přizpůsobit časový harmonogram prostorám, aby se vystoupení nekřížily a zajistit možnost opakování pro návštěvníky, kteří se mezitím vystřídají. Dále bylo nutné promyslet trasy návštěvníků, pořadatelskou službu a ozvučení prostor. Sbory, hudebníci a divadelníci začali nacvičovat svá vystoupení. O sobotních brigádách se vyklízely a upravovaly skladové prostory kostelů, shromažďovaly se předměty k výstavám. Jakmile se přípravy rozběhly, nastaly problémy se zajišťováním těch nejobyčejnějších věcí a úkolů, například: na špitálce chybí osvětlení, kdo převeze nástěnky, kde vypůjčíme kovové stojany na oděvy, kdo setřídí a popíše fotografie, jak zavěsíme obrazy… A kdo to všechno zaplatí? Veškerou přípravu vykonali lidé zdarma, výdaje se týkaly pouze nákupu materiálu a nezbytných dodavatelských prací. Nejdražší byla propagace, tedy vytištění letáků s programem a trasami, fotografií kostelů a informačního letáčku o kostelech. Na realizaci akce jsme požádali o dotace město Slavkov a Jihomoravský kraj, svým dílem se podílela farnost. Když píšu tento článek, ještě nevím, jak první Noc kostelů dopadne. Mohu však říci, že už nyní vím, co dopadlo dobře. Je to spolupráce a ochota všech, kteří se na přípravě Noci kostelů ve Slavkově podíleli. Tato služba byla velkým svědectvím ochoty lidí, kteří chtějí něco dobrého a zdarma připravit pro druhé. Jim patří velké poděkování a obdiv.

P. Mgr. Milan Vavro