Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet

Farnost Pozořice zve na setkání s Karlem Řežábkem v sobotu 2.4.2022. Tématem bude hledání společné řeči napříč všemi vztahy aneb "Jak komunikovat a vzájemně se nemíjet". Pro mladé je připravena páteční (1.4.2022) přednáška o vztazích.

Budeme rádi, když pozvete i svoje známé. Přednášky v pátek i v sobotu budou bezprahové, tzn. pro všechny lidi dobré vůle bez rozdílu vyznání. Ti, kteří toto setkání chtějí pojmout jako adventní duchovní obnovu, se mohou po sobotním programu přesunout z Dělňáku do kostela na mši svatou v 17:15 hod., na kterou hned naváže modlitba chval také s Karlem Řežábkem.