Jak můžeme lidové misie prožít?

Několik praktických rad s povzbuzením a pozvání k misiím. P. Milan Vavro

Několik povzbuzení

Co nás čeká a co můžeme pro misie udělat?

Dát čas

Lidové misie nám chtějí pomoci najít to podstatné. Oddělit to důležité od toho, co mi život zanáší balastem. Udělej si čas na to nejdůležitější – na Pána – a On ti dá čas na všechno potřebné.

Ochotu k obnově

Žádný pokus změnit svůj život k lepšímu, ani když vyšel naprázdno, není marný a zbytečný, pokud je upřímný. Věř, že lidové misie nabízejí možnost obnovit život. Možnost udělat změnu, která ti pomůže lépe žít.

Ztišení a naslouchání

Hlavní příčina neshod a všech neporozumění mezi lidmi je v tom, že se nesnažíme poctivě naslouchat druhému, pochopit ho. Málo mlčíme v pravý čas. Tak, jak mluvíme s lidmi, stejným způsobem mluvíme s Bohem. Jestli chceme pochopit Boží plány s naším životem, Boží svět, ve kterém žijeme, měli bychom Mu na-slouchat. Lidové misie nám nabízejí možnost mlčet a naslouchat Bohu.

Prostor k modlitbě

Modlitba nám dává uprostřed cizoty a nepohodlí našeho života pocit bezpečí, pocit, že jsme pochopeni a přijati Bohem. Co mám v modlitbě Bohu říct? Všech-no, co se mi namane. Mám dát slovo svému životu, takovému, jaký je konkrétně. Mohu vyprávět Bohu o setkáních s lidmi, o tom, co mě právě zaměstnává, o hně-vu a zklamání, o radostech a krásných zážitcích, o úzkostech a starostech a o své naději.

O lidových misiích můžeme říct Bohu i to, co zatím leží hluboko ukryto v nás

a zažít tak vědomí pochopení a přijetí od Boha.

P. Petr Bulvas

Lidové misie začínají

Milí přátelé, obyvatelé Slavkova, Němčan, Hodějic a Heršpic. Obracím se na Vás před zahájením lidových misií, katolické duchovní obnovy farnosti.

Apoštol Pavel napsal Římanům: „Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří.“ (Ř 1,16 ) Máme příležitost k obnově víry skrze službu misionářů, kdy můžeme zakusit jedinečným způsobem Boží přítomnost, lásku a milosrdenství.

Misie nejsou jen pro ty, kteří chodí do kostela. Pozvání platí pro všechny, každý v sobě může probudit dobro. Aby misie mohly přinést svůj užitek, je třeba je vzít vážně. Mohu si v misijním týdnu udělat čas, mohu v sobě vzbudit očekávání toho, co mi Bůh skrze misie nabízí.

Žijeme ještě v atmosféře nedávné návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně, který nám připomenul Ježíšova slova z Matoušova evangelia „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28). A dodal: „Ježíš zve každého svého učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu a útěchu. Ježíš nikdy své přátele neopustí. Ujišťuje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však vyžaduje, aby se každý osobně nasadil a šířil jeho univerzální poselství lásky a pokoje.“ (Benedikt XVI., Brno 27. 9. 2009)

Lidové misie jsou příležitostí, kdy můžeme každý zakusit Boží blízkost a moc v našem životě a říci se sv. Pavlem: „Vím, komu jsem uvěřil.“ (2Tim, 1,12)

Srdečně Vás zvu a přeji Vám plodné prožití Lidových misií.

P. Mgr. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna


Další informace:

Hra „Vím, komu jsem uvěřil“ – úterý 20.10. v 19,45 h farní kostel Slavkov

Sekvence ze života sv. Pavla, která je zpracovaná jako krátká evangelizační hra, se odehrává se ve dvou dějových rovinách – apoštol přichází do naší doby a přiná-ší nám RADOSTNOU ZVĚST, kterou dosvědčuje a dokumentuje retrospektivním pohledem na nejdůležitější okamžiky svého života.

Rozhovory mimo zpověď:

Během misií máme pro Vás nabídku osobního rozhovoru s knězem také mimo svátost smíření (zpověď). Může se uskutečnit v době zpovědí, nebo se osobně domluvit (kontakty v článku představení misionářů).

servery o víře (www.vira.cz, www.katolik.cz, www.biskupstvi.cz )

Toalety jsou k dispozici

během misií u zákristie kostela ve Slavkově, Hodějicích a Heršpicích.

Kontakty na farnost Slavkov:

T: 544 221 587, 604 280 160

rkf.slavkov@biskupstvi.cz

www.farnostslavkov.cz