Jak pokračuje oprava lavic?

O nové podlaze pro lavice a fotografie z prací.

Foto původní stav

Foto rozebírání podlah

Foto výroba nových podlah

Proč jsme se do práce pustili? Prkna byla tak strávená a prožraná červotočem (viz snímky na webu), že umývání bylo obtížné pro naše 70-leté ženy, které zatím stále vedou úklid kostela. Na jednom místě se dokonce podlaha propadla, že si člověk mohl zvrtnout kotník.

Zatím byla výměna podlah provedená u zadních bloků. Trvala déle, než jsme předpokládali. Zaskočilo nás hlavně obtížné rozebrání cementem zaspárovaných dlaždic, které bylo třeba předláždit (dlažba pod lavicemi je cihelná) z důvodů posunutí bloků a zmenšení prostoru u nových zpovědnic. Zadní bloky se posunuly dopředu, aby vznikl větší prostor pro stojící vzadu v kostele. Přední bloky se posunou dozadu, aby bylo více místa před oltářem, např. pro sedící při křtu nebo pro děti při dětské mši sv. Podlahy jsou ze smrkového dřeva, lemování z dubu, napuštěné olejovou barvou. Nosné polštáře leží na izolačních páskách a celý prostor je od cihelné podlahy odvětráván mezerou v krycí liště. Opravu také protáhl malý zájem o brigády, kdy se po odpoledních odstraňovaly staré podlahy, několikrát přenášely lavice, vykopávala zemina, dláždila a betonovala se podlaha.

Poděkování patří mužům, kteří si přesto našli čas a brigádou jsme ušetřili. Zajímavostí byly kopečky prachu pod prkny a zbytky pískovcových dlaždic z původní dlažby, později nahrazené mramorovou šachovnicí. Cena opravy bude kolem 200 tisíc korun. Zatím jsme na sbírkách vybrali kolem 120 tis. Kč, podle rozpočtu lavice uhradíme v letošním roce. Klekátka, která si vyžádají dalších 50 tisíc, zatím vyrábět nemůžeme. Věřím, že podle již vyrobených lavic se podlahy líbí a 

P. Mgr. Milan Vavro, farář