Jak se zpovídat v době koronaviru

Svatý otec připomíná důležitost dokonalé lítosti: „Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění, jaké je kajícník v té chvíli schopen, a doprovázená pevným předsevzetím jít co nejdříve ke svaté zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (KKC, č. 1452).“

Video – Slovo Svatého otce Františka „Jak se zpovídat v době koronaviru?“