Jak se zpovídat?

Na postní přednášku otce Jiřího Pleskače na téma „Jak se zpovídat?“ zveme vás všechny v pátek 16. března po mši v 18.45 hodin v Domě svaté rodiny. Otec Jiří káže při mši sv. v kostele v 18.00.

Tématem bude povzbuzení ke svátosti smíření a úskalí porušení 1. přikázání a jeho dopad na duchovní život. Mládež má tuto přednášku jako přípravu na biřmování.