Jaký byl II. farní den 2007

Přinášíme několik fotografií z II. farního dne v neděli 10. června odpoledne.

adorace v kostele

Ve 14.00 začala společná eucharistická adorace a požehnání v kostele.

Od 15.00–19.00 probíhal připravený program farního dne v zámeckém parku

uvítací výbor

Uvítání u brány.

uvítací stužky

Každý účastník dostal uvítací stužku, rozdalo se jich 536.

CO JSME MOHLI ZHLÉDNOUT NA JEVIŠTI:

schola Slavkov

Vystoupení pěveckých schol během programu.

předškoláčci

Předškoláčci vystoupili s písničkou.

scholička

Scholička zpívala také.

módní přehlídka

Módní přehlídka Divadla Simsala Bim.

módní přehlídka

Farní noviny

Farní noviny.

Farní noviny

Reportáž s památkáři o zamýšlené barevnosti kostela v liturgických barvách.

scénka ministrantů

Scénka ministrantů.

Logo roku diecéze

Režii pódia měla paní Ludmila Nosková.

děti sledují program

PRO TY, KTEŘÍ RÁDI SOUTĚŽÍ:

hod bečkou

Pro chlapy a odvážné ženy byl po úspěchu z r. 2005 byl opět i oblíbený hod bečkou. První místo za ženy získala paní Vitoulová, za muže Pavel Hlaváček. 

pohádkový park

Pohádkový park – velká zábavná soutěž pro děti. Stanoviště soutěže byly obsluhované známými pohádkovými bytostmi.

soutěž výkresů

Co se mi líbí v naší farnosti? – výkresy dětí.

děti v soutěži výkresů

Odměny pro děti v soutěži v kresbě od předškoláků do 15 let.

Nejlepší buchta – soutěž o zvláštní ceny

P.Pavel Buchta

Hodnocení buchet se ujala komise jmenovaná kněžími. Předsedou byl P. Pavel Buchta, farář z Otnic.

komise na buchty

Komise se ujala dlouhého hodnocení 40 vzorků. První cenu získala paní Andrysíková ze Slavkova.

4. místo ministranti

4.cenu soutěže o nejlepší buchtu získali ministranti.

u stolů

Rozmanité druhy buchet, bábovek, táčů, koláčů i slaného pečiva byly všeobecně konzumovány při farním dni.

SOUTĚŽ „FARNÍK ROKU 2007″

soutěž o farníka roku

Nejdříve se sbíraly lístky s kandidáty.

soutěž o farníka roku - Šaňkovi

Petra a Milan Šaňkovi losují 5 finalistů z navržených kandidátů. Losováním se mohl stát finalistou každý navržený.

finalisté

Finalisté: Miroslav Lstibůrek, Vítězslava Šujanová, sestra Benedikta, Martin Šujan a Jana Dolečková. 

úkol finalistů

Finalisté měli běžet kolečko s úkoly.

farník roku 2007

Farník roku 2007 Miroslav Lstibůrek nastoupil ihned zpět do služby opékače.

farníci

Posezení u stolů a na lavičkách v areálu zámku bylo ve stínu stromů. 

soutěž o diecézi

O přestávce proběhl test soutěže o diecézi.

soutěž o diecézi

Vyhrála paní Zdena Schneiderová.

komise soutěže o diecézi

V komisi zasedly autorky soutěže.

schola spojených farností

Zazpívaly maminky ze scholy spojených farností.

cigáry a buřty

K snědku byla jako loni výborná cigára a nížkovické buřty.

stánek s občerstvením

Stánek s občerstvením s ochotnou obsluhou.

cigáry a buřty

občerstvení

Nápoje nealko a pivo.

P.Vít Rozkydal

Návštěva rodáka P. Víta Rozkydala, který nyní působí v Rakvicích u Břeclavi.

Reklama

Reklama na kroužek Misijní klubko, který bývá na faře v neděli po ranní mši sv.

představení ankety o farnosti

Před pohádkou na dobrou noc pro dospělé představil o. Milan výsledky ankety o farnosti, které se účastnilo 142 farníků.

přípravný tým

Přípravný tým při písni na závěr.

úklid

Nakonec se našlo mnoho ochotných rukou, protože se vše muselo poklidit…

odvoz na faru

a také odvézt na faru.

Děkujeme všem, kteří se na farním dni podíleli.

Foto: Školské sestry.