Kaple sv. Urbana opravena

Stavební obnova kaple sv. Urbana, která trvala dva roky, je dokončena. Slavnostní otevření plánujeme při květnové pouti.

Fotografie z oprav 2012

Dva roky uběhly a my se můžeme radovat z nově opravené kaple sv. Urbana, ke které navíc vedou nová zastavení křížové cesty. Slavkov se tak zapsal do „seznamu“ poutních míst, které mají křížovou cestu. Pro zajímavost vše probíhalo, aniž bychom to plánovali, v období dvou výročí: 300 let od postavení první barokní kaple a 150 let od stavby kaple nynější.

V roce 2011 proběhla první etapa opravy střech a fasády kaple nákladem 611 000 Kč. Letos jsme pokračovali obnovou omítek vnějšího soklu a interiéru. Došlo k statickému zajištění prasklin zdiva a obnově výmalby v bílé barvě. Dlažba byla doplněna pískovcovými dlaždicemi, repasovány dveře a vyměněna okna s kovanými mřížemi. Přesto, že zatím není na kopci přívod elektřiny, neváhali jsme a předem provedli rozvody pro budoucí osvětlení. To bude možné příležitostně zprovoznit přivezením elektrocentrály. Okolí kaple bylo za pomoci technických služeb vydlážděno a byl upraven terén. Na práce, které si letos vyžádaly celkem 555.000 korun, jsme získali dotace z ORP Slavkov 244000 Kč, JM kraje 70.000 Kč, Města Slavkova 50.000 Kč, ze sbírek roku 2011 zůstalo 86.500 Kč a farnost uradila letos ze sbírek a darů 31.200 Kč.

Dlužná částka je tedy 73 300 Kč. Stále pokračuje sbírka na obnovu kaple sv. Urbana a touto formou prosíme dárce, kteří mají toto místo rádi, o laskavý příspěvek. Účet Římskokatolické farnosti má číslo 1561234389/0800, variabilní symbol 255. Na požádání vám vystavíme doklad o daru, který můžete zahrnout do snížení základu daně. Dárci od výše daru 5000 Kč mohu být uvedeni na „Pamětní desce dárců“, která bude umístěna u vchodu uvnitř kaple. Celková obnova si zatím vyžádala 1 milion 130 tisíc korun, z toho věnovali dárci a farníci 223 tisíc korun.

Co nás čeká v roce 2013? V interiéru se bude vyjímat barokní oltář s věrnou kopií známého obrazu svatého Urbana nad Slavkovem z roku 1712. Na Květnou neděli bude opět křížová cesta a slavnostní otevření kaple bude při pouti v neděli 26. května před Svatourbanskými hody. Ptáte se na obrazové ztvárnění křížové cesty. Je zatím ve stavu návrhů a nejdříve je třeba splatit provedené práce na kapli.

Když jsme se ve farnosti do obnovy kaple pouštěli, nečekali jsme takový zájem a tak štědré příspěvky dárců. Za vaši pomoc vám chci srdečně poděkovat a přát nám všem, aby nás toto dílo těšilo, kdykoli na Urbánek zavítáme.

Za farnost P. Mgr. Milan Vavro, farář 

opravená kaple

opravená kaple

Opravený interiér

opravená kaple

nový oltář

Část opraveného oltáře pro vedutu se sv. Urbanem.