Kardinál Vlk odešel

Další články.

Fotografie z první návštěvy 2005 a z druhé návštěvy 2015.

První návštěva otce kardinála Miloslava Vlka ve Slavkově byla při 200. výročí bitvy u Slavkova a shodou událostí po dokončení výmalby kostela, na 1. neděli adventní 4. prosince 2005.

Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova a za mír ve světě. Slouží Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, Mons. Diego Causero, apoštolský nuncius a Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, přítomni všichni farníci i z obcí.

S ministranty.

Se scholou.

Významnou událostí byla návštěva kardinála Miloslava Vlka po dalších 10 letech při Slavkovské iniciativě smíření 3. října 2015.

Kardinál Vlk vchází do kostela ve Slavkově.

Povýšení rytířů Špitálního řádu sv. Lazara.

S ministranty a farářem.