Karneval s večerníčky

V neděli 3. února přišly děti naší farnosti na karneval, kde je čekaly postavy z Večerníčků. Fotografie v příloze.

uvítání

první tanec

otec Milan s p. Blažkem

představení masek

představení masek

představení masek

s křídly

soutěž

Indiáni

sál

v akci

společná hra

zlatá brána

soutěž

naslouchání

pozorné naslouchání

rodiče

David a Magda

tombola

společné foto

přípravný tým