Katolická charismatická konference 2018

Katolická charismatická konference 2018 se uskuteční ve dnech 11. až 15. července 2018 na výstavišti BVV v Brně. Můžete se účastnit i jeden den. Je prostor pro rodiny s malými dětmi a zvlášť je celodenní program pro větší děti a školáky. Páteční večerní program v brněnských kostelích. Kdo jste ještě nebyli, přijďte, nebudete litovat.

Program konference ZDE

Brno 11. – 15. 7. 2018

Motto: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“ (Ef 6,10)

Středa 11.7.

od 12.00 – registrace v pavilónu F v areálu brněnského výstaviště BVV

19:00 – Mše sv. na BVV (P. Bogdan Stepien) + Chapela

Čtvrtek 12.7.

9.00 modlitba chval

9.45 přednáška Když docházejí síly (srov. Ef 6,10-20) – P. Vojtěch Kodet

15.00 přednáška Život „na bojišti“ – Pavol Strežo

16.45 mše sv. (Mons. Vlastimil Kročil)

19.00 večer chval (kapela Heartbeat (SK)/cimbálovka

+ ochutnávka vín/divadlo pro dospělé – V. Marčík)

Pátek 13.7.

9.00 modlitba chval

9.45 přednáška „Opásáni pravdou…“ (Ef 6,14) – P. Jakub Sadílek

– po přestávce pokračování + adorace (komunita Blahoslavenství)

15.00 přednáška „Ve službě evangelia pokoje“ (Ef 6,15) – P. René-Luc

16.45 mše sv. (P. Aleš Opatrný)

19.30 Paralelní večerní programy na různých místech v Brně:

Bož. velkorysost – P. Ladislav Heryán – katedrála Petrov

Vyhrazeno pro mladé – P. René-Luc – BVV, pavilón V

Projekt „Mary’s Meals“ – Magnus MacFarlane-Barrow – BVV, pavilón F

Chrám uprostřed tržiště – Juraj Jordán Dovala – kostel sv. Janů (minorité)

Adorace s přímluvnou modlitbou – komunita Emmanuel – kostel sv. Tomáše

Biblické tance – komunita Blahoslavenství – BVV, pavilón G

Koncert kapely Shirim Ashirim – kostel sv. Augustina

Sobota 14.7.

9.00 modlitba chval

9.45 přednáška „Křesťan v plné polní.“ (Ef 6, 11n) – P. René-Luc

15.00 přednáška „Meč Ducha – slovo Boží“ (Ef 6, 17) – P. Petr Karas

16.45 mše sv. (P. Radek Tichý)

19.30–21.00 modlitební večer – Katka Lachmanová s týmem

Neděle 15.7.

9.00 modlitba chval

9.45 přednáška „V Duchu svatém se modlete“ (Ef 6,18-20) – s. Veronika K. Barátová

11.00 mše sv. (Mons. Pavel Konzbul) a závěr konference

Změna programu vyhrazena! Paralelní dětský program pro děti od 4 let. Účast možná také na části programu.