„KLAS“ – Klub aktivních seniorů

V pondělí 9. listopadu 2009 v 18.00 hodin bude zahájen ve Slavkově u Brna na faře „KLAS“ – Klub aktivních seniorů. Jeho cílem je zvýšení kvality života ve stáří. Další informace jsou v příloze.

V pondělí 9. listopadu 2009 v 18.00 hodin bude zahájen ve Slavkově u Brna

„KLAS“ – Klub aktivních seniorů

Jeho cílem je zvýšení kvality života ve stáří. Pod vedením vyškolených animátorek se budou setkávat senioři jednou za čtrnáct dní, aby absolvovali cca hodinový program se zaměřením na:

  • Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti
  • Procvičování smyslového vnímání, pozornosti, koncentrace
  • Psychomotorická cvičení
  • Získání nových kompetencí

V tento den proběhne pouze zahájení klubu a ukázková hodina programu na téma:

„Bohatství a plnost seniorského věku – vzájemné obdarování, charisma“.

Vaše účast nebude zavazující.

Na případné změně dne a hodiny se společně domluvíme!

Je možné se zapojit již od 55 let! Horní věková hranice není omezena !

Jste srdečně zváni.

Klas - setkání 2008