Klas

Od listopadu minulého roku probíhá jedenkrát za 14 dní ve farním sále Klub aktivních seniorů.

Fotografie ze setkání Klasu

Od listopadu minulého roku probíhá jedenkrát za 14 dní ve farním sále Klub aktivních seniorů.

klas

Již podeváté jsme se dne 8. března sešly, tentokrát k tématu „Věci penzijní a sociální“.

Nejprve jsme procvičily dlouhodobou paměť veselými příběhy a tím se pozitivně naladily.

Zamyslely jsme se nad účelem vyplácení důchodových dávek a seznámily se s dávkami sociálními, které vyplácí Úřad práce a Městský úřad ve Slavkově u Brna.

K fyzické pohodě nám přispěly hry s kelímky a kolíčky, cvičení k posílení krční páteře a zpěv lidové písně.

Po citaci příběhu o vlivu návštěvy bohoslužeb na naše zdraví jsme se shodly na pravdivosti přísloví „Veselá (klidná, radostná, čistá, pokorná, vyrovnaná) mysl – půl zdraví“.

I když jsme musely vzhledem k pokročilé době část programu vynechat, přece jen jsme si závěrem sedly kolem rybníčku, udicí každá vylovila svou „zlatou“ rybku a přečetla jazykolam, kterým jsme procvičily nejen naše mluvící ústrojí, ale i vůli a vytrvalost, tak potřebné v postní době.

Díky, seniorky, za vaši společnost a trpělivost , díky, sestro Gregorie, za Vaši psychickou „foto“podporu.

Marie Šujanová