Klas

Fotografie ze setkání Klasu

Od listopadu minulého roku probíhá jedenkrát za 14 dní ve farním sále Klub aktivních seniorů.

klas

Již podeváté jsme se dne 8. března sešly, tentokrát k tématu „Věci penzijní a sociální“.

Nejprve jsme procvičily dlouhodobou paměť veselými příběhy a tím se pozitivně naladily.

Zamyslely jsme se nad účelem vyplácení důchodových dávek a seznámily se s dávkami sociálními, které vyplácí Úřad práce a Městský úřad ve Slavkově u Brna.

K fyzické pohodě nám přispěly hry s kelímky a kolíčky, cvičení k posílení krční páteře a zpěv lidové písně.

Po citaci příběhu o vlivu návštěvy bohoslužeb na naše zdraví jsme se shodly na pravdivosti přísloví „Veselá (klidná, radostná, čistá, pokorná, vyrovnaná) mysl – půl zdraví“.

I když jsme musely vzhledem k pokročilé době část programu vynechat, přece jen jsme si závěrem sedly kolem rybníčku, udicí každá vylovila svou „zlatou“ rybku a přečetla jazykolam, kterým jsme procvičily nejen naše mluvící ústrojí, ale i vůli a vytrvalost, tak potřebné v postní době.

Díky, seniorky, za vaši společnost a trpělivost , díky, sestro Gregorie, za Vaši psychickou „foto“podporu.

Marie Šujanová