Kněžské svěcení a primice o. Ladislava

Poprvé byl v našem farním kostele vysvěcen kněz - o. Ladislav Banďouch z Hrušek. Fotografie ze svěcení i z primice jsou v příloze.

Fotografie ze svěcení a z primice.

svěcení

Kněžské svěcení udělil 14.6.2014 pražský pomocný biskup, salezián Mons. Karel Herbst, SDB.

primice
Primice se konala před kaplí P. Marie v Hruškách 22.6.2014.