Kněžské svěcení (video odkaz) a primice jáhna Milana Werla

Kněžské svěcení v sobotu 19. června v 9.00 v katedrále v Brně, primiční mše svatá v neděli 27. června ve 14.00 u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech.

Odkaz na videopozvánku a oznámení.