Koncert sboru Collegium musicale bonum při Noci kostelů

Srdečně zveme na koncert sboru Collegium musicale bonum, který se uskuteční v rámci Noci kostelů v pátek 29.5.2015 v 21.00 hodin v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Na programu koncertu jsou duchovní skladby známých autorů.

Vokálně-instrumentální sbor

Collegium musicale bonum

zve na koncert v rámci Noci kostelů 2015

pátek 29.5.2015
chrám Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna
21.00 – 21.45 hodin

Program:

J. S. Bach, B. M. Černohorský, Z. Fibich, J. J. Fux, F. Mendelssohn-Bartholdy,
W. A. Mozart, Z. Pololáník, F. Schubert, A. Vivaldi aj.
Zazní premiéra skladby Sub tuum praesidium Zdeňka Pololáníka.

Koncert sboru Collegium musicale bonum - Noc kostelů 2015