Kostel sv. Antonína v Němčanech po opravě interiéru

Po sedmiměsíční generální opravě interiéru bude 23. 11. o slavnosti Ježíše Krista Krále slavnostně otevřen kostel sv. Antonína v Němčanech. Mši sv. v 9,45 h bude sloužit P. Pavel Kryl, který se podílí na architektonickém řešení oprav a na úpravě liturgického prostoru.

Nabízíme fotografie z oprav.

Oprava kostela sv. Antonína v Němčanech

Od května probíhají práce na generální opravě interiéru. V první fázi bouracích prací pomohli výrazně farníci (muži, hoši, ale i ženy a dívky) při vystěhování inventáře, osekání omítek, odstranění dlažby, výkopu 50 cm zeminy, navážení štěrků a betonu. Při těchto pracech bylo zjištěno, že původní kostelík sv. Antonína byl založen v roce 1676 a nacházel se pouze v zadní části (než se kostel rozšiřuje k bočnímu vchodu) ve velikosti asi 5 x 5 metrů. V průběhu provádění sanace zdiva bylo po částečném odstranění vnitřních omítek a podlahy dokumentováno kamenné zdivo původního objektu na kamenných základech o délce cca 443 cm. Základové zdivo tohoto objektu je položeno níže zhruba o cca 10 -15 cm proti základům nynějšího objektu. K tomuto zdivu byla na západní straně přistavěna věž. Kostel byl přestavěn v roce 1731 na půdorysu kříže s velmi krátkým příčným ramenem. Později, patrně před rokem 1872, byl kostel rozšířen o presbytář. V roce 1872 byla přistavěna sakristie. Po roce 1918 rozšířena hudební kruchta a v 60. letech 20. století byl upraven další přístavbou přístup na věž. Letos, v roce 2008, bude uskutečněna poslední, již sedmá přístavba zpovědní místnosti vedle věže.

Po provedení odvětrávacího kanálu kolem zdiva a nasypání vrstvy štěrku byl proveden podkladní beton. Dále upraveno vedení elektroinstalace, plynovodu a položeno potrubí nového etážového topení s plynovým kotlem v sakristii. Podařilo se zavést do sakristie vodovod. Zastaralá kovová okna byla vyměněna za nová, dubová v provedení euro. Omítky jsou sanační, proti vlhkosti. Oltářní menzy byly vystavěny nově z pálených cihel a omítnuty, později budou nataženy štukem a opatřeny barevným mramorováním. V říjnu byl kostel vydlážděn novou dlažbou z egyptského vápence béžové barvy a na závěr vymalován. Korpus hlavního oltáře byl také zrestaurován v dvoubarevném provedení mramorování. Některé pozlacené části a andělé však budou opraveny v dalších letech. Na architektonickém ztvárnění interiéru, zvláště oltářů a barevnosti se podílí otec Pavel Kryl. Vzhledem k pomalému procesu vysychání speciálních omítek, kde nelze stavbu uspěchat, je kostel opraven až nyní, v listopadu. Zbývá instalovat vybavení a nové lavice, a můžeme se těšit, až spatříme celý vnitřek kostela v nové kráse. Děkuji všem, kteří na této opravě pomáhali.