Křesťanská třída MŠ děkovala za úrodu

V neděli 11. října jsme ve farním kostele společně děkovali za úrodu.

Starost o přípravu tentokrát svěřil otec Milan křesťanské třídě MŠ, a tak jsme v obětním průvodu spojeném s prosbami mohli vidět naše nejmenší. Přinášeli nejen úrodu, ale symboly toho, co je třeba, aby úroda vyrostla – světlo, hlínu, semena nebo vodu. Zvládli to moc pěkně! Děkujeme také schole, protože nám během obětního průvodu zpívala píseň, kterou se děti ve školce modlí před jídlem.
Fotografie z poděkování za úrodu.