Kříž před hřbitovem obnoven

Poslední den modliteb za zemřelé, ve středu 8. listopadu, byl instalován u hřbitovní brány zrestaurovaný kříž. Večer byl po mši svaté za účasti věřících požehnán. Foto: R. Lánský

obnova kříže

obnova kříže

obnova kříže

obnova kříže

obnova kříže

obnova kříže