Křížová cesta dětí

Děti ze třídy Oveček křesťanského oddělení mateřské školy vedly křížovou cestu 14.3.2010 ve Slavkovském kostele.

Fotogalerie z křížové cesty.

křížová cesta dětí