Křížová cesta je vyrobená

Jako mnohá poutní místa se svým kostelem na vyvýšeném místě mají podél přístupové cesty Křížovou cestu, bude tak od letošních Velikonoc také ve Slavkově.

model

Zpráva o výrobě zastavení na veslavkove.cz

Zpráva o Křížové cestě na  Urbánek z iDnes.cz.

model s autorem

horní díl s nikou

sloupky