Křížová cesta již stojí

Na Květnou neděli v 15 hodin se budeme modlit křížovou cestu u nových zastavení. Všech 14 kapliček instalovala kamenická firma Jiřího Zimovčáka během úterý 27. března 2012.

Obrazy budou dokončeny později, zatím budou nahrazeny malbami dětí na papíře.
Posvěcení KC bude též po dokončení oprav kaple sv. Urbana.
Další fotografie z postavení křížové cesty.
Článek Vyškovské noviny

dovoz

postavení sloupku

hlavice

hlavice

hotovo

nika pro obraz

10. zastavení

3. zastavení