Křížová cesta na Urbánek – foto.

Křížová cesta na Urbánek 20. března 2016 s tématem Božího milosrdenství.

Fotografie Křížová cesta 2016.