Křížová cesta v ČT

Nejmladší křížová cesta vznikla ve Slavkově u Brna. Zpráva bude uvedena v pořadu Týden v regionech - Brno, v sobotu ve 12,00 na v ČT 1. Níže je uvedený odkaz na shlédnutí zprávy. (12.5.Doplněn odkaz na další zprávu).

Zpráva k shlédnutí v archivu ČT.  Začátek je na 16,00 minutě.

Další, obsáhlejší zpráva ze soboty je na 17,00 minutě.

Nejmladší křížová cesta vznikla ve Slavkově u Brna

Zdroj:     ČT 1

Datum vydání:     10.5.2012

Moderátor:     Lenka SOLANSKÁ

Relace:     Události v regionech – Brno

Čas vysílání:     18:16:23

Rozsah:     00:02:26

Hosté:     Markéta BOČKOVÁ, Milan VAVRO, Pavel ŠUPOL, Vít BLAHA;, Petr HAVLÁT

Pořadí:     12

Oblast:     Televize

Lenka SOLANSKÁ, moderátorka:

Zřejmě nejmladší křížová cesta na Moravě vznikla na jaře ve Slavkově u Brna. Po 14 zastaveních vede z města až ke kapli svatého Urbana. S postavením kapliček pomáhali i samotní věřící, kteří se mohli stát patrony jednotlivých zastavení.

Markéta BOČKOVÁ, redaktorka:

K takzvanému urbánku chodí slavkovští věřící v před velikonočním čase na pobožnost křížové cesty už 14 let. V březnu se dočkali kapliček, které mají připomínat jednotlivá zastavení Ježíše před ukřižováním. Jediné co zatím v kapličkách chybí jsou obrázky. Dočasně je nahradily výkresy dětí z místní školy.

Milan VAVRO, slavkovský farář:

Buďto to bude malba přímo na tom kameni a nebo tam bude mozaika nebo ztvárnění v reliéfu.

Markéta BOČKOVÁ, redaktorka:

Stavba křížové cesty slavkovské farníky spojila. Každá kaplička má své patrony, kteří připravili základy a budou se o místo starat i do budoucna.

Milan VAVRO, slavkovský farář:

Jsme během týdne vyhlásili, že je potřeba najít 14 dobrovolníků a 14 rodin se ihned nahlásilo.

Markéta BOČKOVÁ, redaktorka:

Křížová cesta k urbánku je zřejmě nejmladší na Moravě, ale není jediná nová. Podobná poutní místa vyrostla v poslední době i jinde v kraji. Důvod je všude stejný, přilákat nejen stálé návštěvníky kostela, ale třeba i nevěřící.

Pavel ŠUPOL, vracovský farář:

Občas procházím z kostela, tak tady potkávám cyklisty jak se zastaví, tady spočinou, projdou si to a je to takové velmi hezké.

Markéta BOČKOVÁ, redaktorka:

Křížová cesta tady ve Vracově u Kyjova vznikla před 8 lety a to především zásluhou minulého zdejšího faráře. Ten se na její výstavbě podílel i vlastníma rukama. Původně uzavřený dvůr a zahradu za kostelem nechal otevřít lidem. Jeho vize tehdy překvapila i členy farní rady.

Vít BLAHA;, :

My jsme se smáli teda a on nám vykládal, co kde a jak bude stát. Já jsem si říkal, to snad není ani možné, ten člověk to snad vidí.

Markéta BOČKOVÁ, redaktorka:

Tomuto parku neřekne v Křepicích nikdo jinak než U Svaté, podle údajně léčivého pramene. Zdejší křížová cesta oslaví letos 10 let. Na Cyrilometodějskou pouť sem přijíždějí stovky věřících.

Petr HAVLÁT, farář, Horní Němčice:

Pro mě je to důkaz toho, že ta společnost zas není úplně tak ateistická, jak se o ní vypráví.

Pavel ŠUPOL, vracovský farář:

To budování bylo hezké v tom, že to lidi propojilo a dělali něco, co tady pro nás zůstává, pro ty další generace.

Markéta BOČKOVÁ, redaktorka:

Podobně o své křížové cestě smýšlí i slavkovští. Ti se pod urbánkem sejdou znovu už za dva týdny, na takzvané pobožnosti cesty světla. Markéta Bočková, Česká televize, jižní Morava.