Kurz pro chrámové varhaníky

Jednota Musica sacra ve spolupráci se slavkovským děkanstvím pořádá tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky.

Komu je kurz určen:

•     Stávajícím chrámovým varhaníkům. Mají možnost si na kurzu zvýšit kvalifikaci absolvováním níže uvedených teoretických předmětů a též individuální výukou improvizace, popř. hry s pedálem a systematickým nácvikem skladeb klasického varhanního repertoáru.

•     Zájemcům o varhanickou službu, kteří ovládají nějaký klávesový nástroj (zejm. klavír, příp. keyboard nebo akordeon) na úrovni alespoň 3. ročníku ZUŠ, ale i zručným samoukům. Individuálním pedagogickým přístupem budou tito zájemci vedeni tak, aby byli po absolvování kurzu schopni konat varhanickou službu.

Kurz skončí zkouškami, po jejich složení dostanou účastníci kvalifikační osvědčení kantora, které platí ve všech diecézích ČR.

Kurz také přinese účastníkům povzbuzení v jejich službě a obohacení ze setkání s kolegy.

Místo a čas:

•     Kurz bude probíhat na faře ve Slavkově vždy jednu sobotu v měsíci od 9 do 13 hodin.

•     Zahájení bude 17. 10. 2009.

Program:

•     Varhanní hra – technika hry, zásady doprovázení, základy improvizace, popř. hra s pedálem.

•     Hudební teorie – hudební nauka, nauka o varhanách, dějiny katolické chrámové hudby, základy taktování.

•     Liturgika – nauka o liturgii, zásady výběru a provádění písní, žalmů aj. při různých bohoslužbách.

Přednášky z teoretických předmětů budou společné, varhanní hra v malých skupinkách u několika nástrojů.

Vyučující:

Dr. Willi Türk

Svatava Holíková

MgA. David Postránecký

MgA. Ondřej Múčka

Ing. Bc. Karol Frydrych

Finance:

Kurzovné a učební pomůcky hradí farnost. Částka za první ročník (700 Kč) se platí při zahájení, příp. při druhém kurzu.

Přihlášky:

Případní zájemci ať se hlásí na adrese jednoty Musica sacra: musicasacra@musicasacra.cz, příp. tel. 549251008 (středa 9 – 12 hodin).