Kurz pro spolupracovníky ve farnosti byl úspěšný

kurz ve Slavkově - P. Bartoš

První dvě přednášky vedl P. Jindřich Bartoš, děkan ze Znojma, farnost sv. Mikuláše. Začal o kostele jako středu farního života a prakticky orozvedl téma kostelnické praxe s popisem reálií (svěcená voda, oleje, svíce, hostie) a zacházení s nimi, přípravu k jednotlivým obřadům, pokyny o údržbě kostela a věcí užívaných při bohoslužbě. 

Kurz ve Slavkově, P.Pavel Kopeček

Druhým hostem byl P. Pavel Kopeček, farář z Podolí u Brna, předášející liturgiku na CMTF UP v Olomouci. Hovořil o kostele z pohledu liturgického prostoru a vývoje liturgické obnovy po koncilu.

účastníci kurzu pro spolupracovníky

Hodnocení pana kostelníka ze Šaratic:

„Je to první školení v mém životě, při kterém se nedalo spát“.

Foto: sestra Gregorie