Letnice v Římě

Na sobotu 3. června 2006 pozval Svatý otec do Říma členy církevních hnutí a komunit. Na tuto akci jsme se již delší dobu těšili. Možnost prožít slavnost Seslání Ducha svatého právě zde, byla velmi lákavá.

Na sobotu 3. června 2006 pozval Svatý otec do Říma členy církevních hnutí a komunit. Na tuto akci jsme se již delší dobu těšili. Možnost prožít slavnost Seslání Ducha svatého právě zde, byla velmi lákavá.

Odjížděli jsme v odpoledních hodinách z Brna spolu s dalšími bratry a sestrami z komunity Emmanuel. Do Říma jsme dorazili v sobotu po poledni. Po přihlášení se a převzetí dalších dokladů, vstupenek a mapy jsme se šli rychle ubytovat.

Co nejdříve jsme se vydali místní dopravou na Svatopetrské náměstí. První starostí bylo vejít se do autobusu a neztratit se od skupinky. Takto jsme i s jedním přestupem docestovali na určenou zastávku. I když jsme dostali vstupenku do předních míst, jen stěží jsme se dostali k náměstí. Ve skupince se stále zmenšoval náš počet. I přes jednu trochu nadějnou chvíli, jsme se na náměstí nedostali. Podařilo se nám aspoň najít místo s výhledem na obrazovku. Tady, díky naší překladatelce, jsme vydrželi stát celé odpoledne. Jak řekla jedna sestra: „Je to tu pro zamilované, kterým nevadí snášet různé obtíže“.

Ostatní na tom byli lépe i hůře, jak jsme zjistili později. Odměnou nám byla nedělní mše, kdy jsme přes všechna očekávání získali pěkná místa v prostoru před bazilikou. Dalším důležitým okamžikem byla chvíle, kdy Svatý otec uskutečnil obnovu biřmování.

Přestože program byl každý den hodně nabitý až do večerních hodin, podařilo se nám také obejít si významné památky, které je zde možno zhlédnout.

Krásná byla také prohlídka Svatopetrské baziliky. Zde nás náš průvodce ve chvíli, kdy jsme míjeli místo, kde probíhala mše – proměňování, vyzval abychom zaklekli a ve chvíli ticha svěřili Pánu všechny, které přinášíme ve svém srdci. Pak jsme pokračovali v prohlídce.

Tato pouť byla to pro nás příležitostí, aspoň na chvíli, dotknout se základů církve. Poklonit se zde Otci, setkat se s vzkříšeným Synem a novým způsobem přijmout Ducha svatého.

Za vaše modlitby děkují a požehnání předávají M.a J. Lstibůrkovi