Lidové misie Slavkov 2009 – informace 26.1.

Mši sv. a informace o Lidových misiích ve Slavkově, které prožijeme v týdnu 18. - 24. října 2009.

Reportáž z Lidových misií na webu Fatym.

Co to jsou Lidové misie?

Velmi krátce by se dalo říci: obnova víry ve farnosti skrze službu misionářů, povzbuzení věřících a zvěstování hledajícím.

Lidové misie jsou důležitým obdobím v životě každé farnosti, ve které se konají. Jsou velkou obnovou, kdy můžeme zakusit jedinečným způsobem Boží lásku, přítomnost a milosrdenství. Mnozí lidé po dobrém prožití lidových misií naberou „nový dech“ a sílu správně žít. Je to příležitost získat nový vztah k Eucharistii, svátosti smíření, k nedělnímu prožití mše svaté, sílu k odpuštění, nové občerstvení v našich mezilidských vztazích. Znovu se rozhodnout pro řád v osobním životě, získat orientaci v současných problémech společnosti a inspiraci pro rodinný život. Zaměření bude všeobecné, ale také pro skupiny – děti, mládež, manžele a seniory.

Aby misie mohly přinést svůj užitek, je třeba se na ně dobře připravit. Nejsou příležitostí jen pro lidi, kteří chodí do kostela, pozvání platí pro všechny. Každý v sobě může probudit dobro.

Když začal kázat Jan Křtitel, uslyšeli lidé Boží slovo novým způsobem. Aby ho uslyšeli, museli také vyjít za Janem na poušť. Pokud chceme uslyšet od Boha něco nového, je třeba to očekávat a dát k tomu zvláštní čas a prostor. Tím je konkrétně období lidových misií.

Milí farníci, devítiměsíční přípravu na misie prožijeme v roce svatého Pavla. On napsal do Korintu: „Všecko ať slouží k společnému růstu“ (1 Kor, 14,26). Záleží na nás, jak vezmeme tuto událost vážně a za svou. Tím získáme každý pro sebe, ale i pro druhé, kteří mohou hodně přijmout. Věřím, že si všichni přejeme duchovní růst naší farnosti a že se za to budeme modlit.

Otec Milan

Lidové misie prožijeme v týdnu 18. – 24. října 2009.

Povede je Farní tým (FATYM) z Vranova nad Dyjí a spolupracující kněží.

Modlitba za lidové misie

Pane Ježíši Kriste, věříme, že chceš skrze lidové misie udělit naší farnosti velkou milost probuzení víry. Děkujeme ti za tuto příležitost a ze srdce tě prosíme: Požehnej tomuto dílu!

Dej misionářům Ducha Svatého, aby v jeho moci hlásali tvé slovo a smiřovali nás s milosrdným Bohem. Dej nám poznat náš hřích, uzdrav naše zraněná srdce a veď nás ke smíření. Probuď nás z vlažnosti života, osviť náš duchovní zrak, dodej nám důvěru v tebe, povzbuď nás k větší horlivosti. Dej nám dar modlitby a ochotné srdce, abychom porozuměli Božímu slovu a nechali se jím vést ve svém životě. Zvláště tě prosíme, dej se nám poznat ve svátostech, uděl nám lítost k obrácení, milost dobré svátosti smíření a dar čistého srdce k přijetí tebe v Eucharistii. Daruj nám dary Ducha Svatého k evangelizaci a ke službě ve farnosti, povzbuď nás k pravidelné účasti na nedělní mši svaté, dej nám ducha společenství a bratrské pomoci potřebným. Daruj mládeži moudrost a sílu k dobrým rozhodnutím, manželům vzájemnou lásku a trpělivost k výchově dětí, starým a nemocným posilu v utrpení.

Pane Ježíši, smiluj se nad námi. Amen

Příprava na Lidové misie Slavkov 2009

Zahajujeme období přípravy na misie. Budeme se modlit modlitbu za LM. Během roku se budeme zabývat při mši svaté tématy z duchovního života. Bude třeba shromáždit ty z vás, kteří se budou chtít do misií zapojit.

Setkání s otcem Markem Dundou, vedoucím misijního týmu z Fatymu Vranov nad Dyjí proběhlo v pondělí 26. ledna ve farní kapli ve Slavkově.

Podle uchovaných obrázků byly poslední Lidové misie ve Slavkově v roce 1935. Pokud jste někdo jejich pamětníkem, prosíme o sdělení. Před léty byl ještě na průčelí kostela dřevěný misijní kříž, který byl zřejmě při opravě fasády v 70. letech odstraněn.

Otec Milan