Lidové misie v sobotu 24. října Slavnost misijního kříže

V sobotu 24. října v 17 hodin začala vrcholná bohoslužba Slavnost misijního kříže. Ve Slavkově byl před Domem Svaté Rodiny za velké účasti farníků vztyčen kříž, požehnaný papežem Benediktem XVI. Dopoledne byla mše sv. za nemocné.

Fotografie z postavení kříže ve Slavkově.

Jiné fotografie od Zdeňka Kábrta.

Fotografie ze sobotní mše za nemocné.