Lidové misie v úterý 20. října

Lidové misie pokračují ve všech oblastech - misionáří navštěvují všechny obyvatele, v každém kostele se slouží mše svaté s misijními promluvami, mše pro děti a mládež, návštěvy nemocných, adorace, stavovské promluvy. Dvacetičlenný tým misionářů začíná v 7,00 hodin ráno a končí někdy po 22,00 hodině.

Fotogalerie z úterý.

Misie na stránkách FATYMU.

mše pro děti

Ve Slavkově v Domě svaté Rodiny je mše svatá pro děti,

pro mládež

i pro mládež.

adorace v Němčanech

Adorace v Němčanech.

jáhen Kinc

Jáhen Ladislav Kinc při stavovské promluvě k mužům.

večeře

Večeře misionářů je spojena s plánováním na druhý den.

misijní kázání

Večerní misijní promluva P. Jindřicha Bartoše.