Lidové misie začínají – roznášení koláčů a zpravodajů

Poděkování patří všem, kteří napekli koláče, i těm, kteří je roznesli spolu s misijním zpravodajem do všech domácností Slavkova, Němčan, Hodějic a Heršpic.

Další fotografie ze zvaní na misie.

v Němčanech

Marcela přebírá zpravodaje

v Hodějicích

Kristýnka

v Heršpicích

zpravodaje

krabice s koláčky

koláče

žehnání roznášejícím ve Slavkově

žehnání roznášejícím ve Slavkově

zvaní

na Jiráskové ulici