Loučení a vítání ve Slavkově

Fotografie z loučení s o. Petrem a vítání o. Stanislava.

Fotografie v galerii.

Loučíme se s otcem Petrem Marečkem

Slavkovský kaplan otec Petr Mareček odchází ze Slavkova do Podolí u Brna. Působil u nás 18 let a v neděli 5. srpna při ranní mši jsme mu poděkovali za jeho službu ve slavkovské farnosti. Otec Petr vykonával nejen poslání duchovního otce v naší farnosti, ale také učí na teologické fakultě v Olomouci Nový zákon. Bohoslužby v našich kostelích, časté cesty do Olomouce i do zahraničí vyplňovaly jeho čas. Pobýval na farních táborech, cestoval s mladými lidmi a rád se setkával s lidmi ve farnosti. Na faře ve Slavkově napsal několik odborných publikací, mezi kterými bych zmínila Ježíšovo vzkříšení v evangeliích a obsáhlých komentář k Lukášovu evangeliu. Proto bych chtěla otci Petrovi jménem celé farnosti poděkovat za jeho obětavou osmnáctiletou kněžskou službu u nás, ale také popřát potřebnou sílu, zdraví, dobré přátele a spolupracovníky, a aby se rád do Slavkova vracel.

Jana Lstibůrková

Vítáme otce Stanislava Pacnera

Nového slavkovského farního vikáře (kaplana) P. ThLic. Stanislava Pacnera, ThD. jsme přivítali v neděli 12. srpna při ranní i večerní mši. Stává se zároveň správcem farnosti Křižanovice, kam bude ze Slavkova dojíždět. Po uvítání nám řekl něco ze svého života: „Narodil jsem se v Třebíči na Vysočině, kde jsem také do svých skoro dvaceti let žil. Mám ještě čtyři sourozence, dva z nich, bratři Jan a Pavel, jsou také kněžími. Téměř dvacet let jsem působil jako kněz v Rousínově u Vyškova a jeho okolí (Velešovice, Habrovany, Komořany, Podbřežice). Zároveň vyučuji na Cyrilometodějské teologické fakultě Palackého univerzity v Olomouci, kde přednáším předměty týkající se Starého zákona (hebrejštinu, výklady starozákonních textů apod.).“ Po faráři přivítaly o. Stanislava dvě děvčata s milou básničkou a manželé s dětmi.