Lurdská pouť na Lutrštéku

- za nemocné a za duchovní povolání v úterý 11. 2. – 15.30 růženec, 16.00 mše sv.

K udělování svátosti nemocných – pro nemocné každého věku – SN přijímáme ihned, když se dozvíme diagnózu závažné nemoci (podobně je riskantní odkládat lékaře na dobu, až se nemoc rozšíří). Třeba zdůraznit, že SN je milostí pro staré a těžce nemocné k uzdravení nebo k nesení nemoci. SN je důležitá pro umírající i v bezvědomí a agonii, kdy Ježíš uděluje odpuštění hříchů.