Lurdská pouť na Lutrštéku

K udělování svátosti nemocných – pro nemocné každého věku – SN přijímáme ihned, když se dozvíme diagnózu závažné nemoci (podobně je riskantní odkládat lékaře na dobu, až se nemoc rozšíří). Třeba zdůraznit, že SN je milostí pro staré a těžce nemocné k uzdravení nebo k nesení nemoci. SN je důležitá pro umírající i v bezvědomí a agonii, kdy Ježíš uděluje odpuštění hříchů.