Lutršték v novém

Co všechno se letos na Lutrštéku změnilo ve fotkách.

Interiér 1995
Nová dlažba 2004
Nová střecha a krovy 2014
Nová fasáda 2017
Restaurování obrazu 2020
Restaurování oltáře 2020

Restaurování svatostánku 2020
Restaurování svatostánku 2020

Elektrifikace zvonění 2020
Liturgická komise – nový oltář 2020
Oprava puklin kleneb a výmalba polí
2021
Změna dveří a rozšíření sakristie 2021
Stavba korpusu nového oltáře 2021

Úklid po 1. etapě oprav 2021
Výroba mozaiky pro oltář 2021
Statika kapličky a terénní úpravy 2021
Oprava fasády kapličky 2021
Bourání studánky 1941
Výkop základů studánky 2021
Stavba nové studánky 2021

Položení žulových schodů 2021
Obnovení pramene 2021
Studna v kapli 2021
Oprava kříže a sochy u kostela 2021
Práce v interiéru
Hotový oltář a ambon
První poutníci
Dláždění u kaple