Mezi zajímavé odkazy přidán YouTube spolča Vrba

Už nějaký čas doprovází liturgii v našem kostele schola tvořená převážně členy společenství Vrba. Písně v jejich provedení můžete nalézt i na YouTube. Odkaz najdete v panelu "zájímavé odkazy" nebo uvnitř článku.

Už nějaký čas doprovází liturgii v našem kostele schola tvořená převážně členy společenství Vrba. Hrají nepravidelně několikrát v průběhu roku, zejména o dětských mších, významných svátcích a různých příležitostech v rámci církevního roku (Vánoce, Velikonoce, různé slavnosti, 1. sv. přijímání, biřmování, křty apod.). Repertoár tvoří současné rytmické písně českých i zahraničních autorů, z novodobých zpěvníků schválených pro doprovod liturgie.

Písně v jejich provedení můžete nalézt i na YouTube. Abyste nemuseli hledat, přidali jsme přímý odkaz také zde na farní web. Najdete jej mezi zajímavými odkazy v pravém panelu na titulní straně webu.

Jan Marek

YouTube společenství Vrba:
https://www.youtube.com/@spolcovrba421/videos