Misijní neděle – poděkování

Velké DÍKY všem, kteří napekli výborné sušenky a jiné dobroty, přispěli rukodělnými výrobky nebo se jiným způsobem podíleli na dobrém průběhu Misijního jarmarku. Stejné DÍKY patří samozřejmě také všem štědrým dárcům. Celkem jsme letos utržili 18 664 Kč, peníze posíláme na Papežské misijní dílo.

O tom, že vaše dary opravdu pomáhají, si můžete přečíst v dopisech z misií: http://www.missio.cz/projekty/dopisy-z-misii/.

Pokud by někdo chtěl přispět přímo, tady je odkaz na údaje k platbě: http://www.missio.cz/darujte/financni-dary/. Dar je samozřejmě možné odečíst z daní (je potřeba si napsat o potvrzení).

Lenka Klinkovská

misie

misijní neděle

misijní neděle

misijní neděle

misijní neděle

misijní neděle