Misijní neděle

„Kde je láska, tam se dějí velké věci, kde se nic velkého neděje, je to proto, že tam není žádná láska.“

Sv. Ignác z Loyoly

Po ranní i večerní mši svaté si budete moci zakoupit misijní kalendáře, různé rukodělné výrobky a misijní sušenky nebo jiné pečivo. Výtěžek prodeje bude věnován na Papežské misijní dílo.
Podrobnosti o něm najdete na http://www.missio.cz/.
Přečtěte si také zajímavé poselství papeže Františka

Jako novinku bychom tentokrát rádi nabídli k prodeji misijní sušenky, tedy jednoduché trvanlivé sladké nebo i slané pečivo. Sušenky mohou být kakaové, skořicové, kokosové, vločkové… To vše je na vaší fantazii. Pokud budete mít chuť a čas, můžete upéci jakékoli sušenky a donést je zabalené po několika kusech v celofánu. Přede mší svatou je položte na připravené stoly u vchodu do kostela. Pokuste se zapojit do pečení i děti. Sušenky nemusí být dokonalé, důležité je, že budou pečeny s těmi nejlepšími úmysly. Samozřejmě je možné upéci i něco jiného (koláče, muffiny, trubičky apod.)

Pokud by někdo chtěl přispět také rukodělnými výrobky, ať se ozve p. Klinkovské na klink(zavináč)tiscali.cz.

Misijní adorace: Jako každou neděli bude probíhat 18.10. v kostele v neděli od 19.00 do 20.00 hodin adorace. Tentokrát bychom chtěli při své modlitbě myslet také na všechny, kdo se věnují hlásání evangelia.

za organizátory Lenka Klinkovská

misijní neděle