Misijní neděle

Letos budeme opět na Misijní neděli 18. října pořádat ve Slavkově Misijní jarmark.

„Kde je láska, tam se dějí velké věci, kde se nic velkého neděje, je to proto, že tam není žádná láska.“

Sv. Ignác z Loyoly

Po ranní i večerní mši svaté si budete moci zakoupit misijní kalendáře, různé rukodělné výrobky a misijní sušenky nebo jiné pečivo. Výtěžek prodeje bude věnován na Papežské misijní dílo.
Podrobnosti o něm najdete na http://www.missio.cz/.
Přečtěte si také zajímavé poselství papeže Františka

Jako novinku bychom tentokrát rádi nabídli k prodeji misijní sušenky, tedy jednoduché trvanlivé sladké nebo i slané pečivo. Sušenky mohou být kakaové, skořicové, kokosové, vločkové… To vše je na vaší fantazii. Pokud budete mít chuť a čas, můžete upéci jakékoli sušenky a donést je zabalené po několika kusech v celofánu. Přede mší svatou je položte na připravené stoly u vchodu do kostela. Pokuste se zapojit do pečení i děti. Sušenky nemusí být dokonalé, důležité je, že budou pečeny s těmi nejlepšími úmysly. Samozřejmě je možné upéci i něco jiného (koláče, muffiny, trubičky apod.)

Pokud by někdo chtěl přispět také rukodělnými výrobky, ať se ozve p. Klinkovské na klink(zavináč)tiscali.cz.

Misijní adorace: Jako každou neděli bude probíhat 18.10. v kostele v neděli od 19.00 do 20.00 hodin adorace. Tentokrát bychom chtěli při své modlitbě myslet také na všechny, kdo se věnují hlásání evangelia.

za organizátory Lenka Klinkovská

misijní neděle