Missa in C Antonia Lottiho v neděli 25.5.

Pěvecký sbor Gloria uvede při ranní mši o 6. neděli velikonoční mši C-dur (tzv. Studentskou) benátského autora Antonia Lottiho.

Pěvecký sbor Gloria uvede o 6. neděli velikonoční (25.5.) mši C-dur (tzv. Studentskou) benátského autora Antonia Lottiho (1667-1740) – skladatele, který došel uznání nejen za svého života. Díky dodržování požadavků tridentského koncilu na srozumitelnost vícehlasé liturgické hudby jej respektovali i zastánci ceciliánské reformy, kteří se koncem 19. století snažili z chrámové hudby odstranit „světské zlořády“. Credo bude chorální.

O skladateli na české Wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lotti