Modleme se za evangelizační kurz Alfa

Modlitba za novou evangelizaci

Ježíši, jediný Pastýři svého stáda,

Ty, který jsi nás všechny povolal stát se rybáři lidí,

uschopni nás k poslání, které jsi nám svěřil.

Učiň nás pozornými k tichým potřebám mnoha bratří a sester,

kteří Tě ve tmě bolestně hledají a volají po světle pravdy a teplu lásky.

Pro Tvoji nejdrahocennější Krev prolitou za nás a za spásu všech,

dej nám milost odpovědět na Tvoje volání,

abychom Ti v této naší době mohli odevzdat celý svět proměněný evangeliem.

O toto všechno Tě žádáme na přímluvu Panny Marie,

Tvé a naší Matky, které svěřujeme tuto naši modlitbu.

Pane prosíme Tě

–     za nadšení věřících z naší farnosti pro evangelizaci našeho národa a proměnu společnosti

–     za ochotu zapojit se do týmu a do pomoci

–     za pomoc Ducha sv. při všech přípravách kurzu

–     za pokojný, úspěšný a kvalitní průběh kurzu

–     za dostatečný počet hostů především z řad nevěřící veřejnosti

–     za kvalitní následnou péči o ty, kteří projeví zájem o víru

–     za to, aby ve světě i v Čechách rostla touha po Bohu i vědomí hříchu u nevěřících lidí

–     za všechny křesťany, aby osobně přijali Ježíšovu výzvu k misii

–     za účastníky Alfy v naší zemi i ve světě, aby dále hledali Krista a žili z víry

Co je to kurz Alfa?

Alfu tvoří 11 setkání, která se zabývají základními otázkami křesťanské víry. Na každém setkání je večeře, promluva a diskuse ve skupinách.

www.kurzyalfa.cz

Máte mezi přáteli takové lidi, kteří se ptají po smyslu života, hledají Boha různými způsoby?

Chtěli byste s nimi mluvit o své víře a nevíte jak na to?

Pozvěte je na kurz Alfa, aby se mohli seznámit se základy křesťanství. Můžete je doprovodit.

Čeká Vás 11 setkání v příjemném prostředí Domu svaté rodiny.

Sejdeme se vždy u společné večeře, po které bude následovat přednáška a diskuse o tématu večera.

Účast je zdarma.

Kurz Alfa plánujeme zahájit ve Slavkově u Brna v lednu 2019

Podrobné informace budou k dispozici na webu římskokatolické farnosti.

Vítáme pomocníky do týmu.

Prosíme o modlitbu.

Bůh miluje všechny lidi, ale oni to nevědí!