Modlitba za mír na Ukrajině

Aktivita našich farníků - každou neděli se spojíme v modlitbě za mír na Ukrajině. Po ranní mši do večerní křížové cesty bude ve farní kapli možnost adorace. Zapisujte se, prosím, vzadu v kostele, aby se stále někdo modlil. Během týdne bude modlitba za Ukrajinu každý večer v 18.30 (nebo po večerní mši) ve farním kostele.