Moravsko-slezská křesťanská akademie zahajuje

Pozvání na přednášku Moravsko-slezské křesťanské akademie 22. 9. 2016 - prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. na téma: Bible z pohledu současného filozofa.

S potěšením bychom Vás chtěli pozvat na přednášku Moravsko-slezské křesťanské akademie (MSKA), jejíž pobočka byla založená tento rok u nás ve Slavkově. Naše pozvání na 22. 9. 2016 přijal prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. a tématem přednášky bude Bible z pohledu současného filozofa. Začátek je stanoven na 17:30 a přednáška proběhne v prostorách slavkovského kina. Všichni jste srdečně zváni.

Myslíme, že pana profesora není potřeba příliš představovat, ale alespoň krátce zmíníme, že Jan Sokol se narodil 18.4.1936. Až do roku 1990 pracoval jako programátor, později jako vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů. Od roku 1991 začíná přednášet filozofii, antropologii a religionistiku na pedagogické a filozofické fakultě UK, kde stále působí.

Dále Vám můžeme prozradit, již na začátek října přijal naše pozvání do Slavkova prof. Mgr. Martin C. Putna, Dr. a další přednášející jsou ve stádiu domlouvání, takže se máte jistě na co těšit.

Závěrem bychom ještě napsali pár slov o smyslu a poslání MSKA. Jedná se o spolek (nejen) akademiků různých profesí, kteří se snaží vést dialog a působit na rozvoji naší společnosti i církve pořádáním přednášek, která mají být otevřeným duchovním fórem pro aktivní a kritické lidi, fórem, kde se diskutují aktuální otázky či reflektuje v křesťanském duchu současné dění nejen ve společnosti, ale i v kultuře či vědě.

Kolektiv slavkovské MSKA