MSKA „Dokazuje matematika existenci Boha?“

MSKA ve Slavkově zve na přednášku prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr. „Dokazuje matematika existenci Boha?“ v úterý 14.2.2017 od 18h ve slavkovském kině JAS.

Snaha dokázat existenci nebo neexistenci Boha (nebo alespoň boha, případně nějaké „vyšší bytosti“) představuje jedno z největších vzepětí lidského rozumu. Ovšem jednoznačná a obecně přijatelná odpověď na uvedenou otázku stále neexistuje.

O nalezení odpovědi se také snaží matematika. Od samotných počátků matematického myšlení u Pythagorejců přes snahu o přesné uchopení nejasných pojmů „neznámá (v rovnici)“, „(geometrický) prostor“ a „(mechanický) pohyb“ až ke vzniku novodobé matematiky se tento proud setkává s filosofií a teologií. Vrcholí pak ve dvacátém století prací brněnského rodáka Kurta Gödela a jeho důkazu nutné existence dobrého Boha.

Přednáška, která se uskuteční v úterý 14.2.2017 od 18h ve slavkovském kině JAS, se pokusí bez odborného matematického jazyka provést posluchače cestou, po níž se matematika vydala a představí Gödelův důkaz spolu se zamyšlením, co vlastně dokazuje.

Zdeněk Pospíšil je profesorem matematiky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde se zabývá diferenciálními rovnicemi v biologii a medicíně.

Na přednášku srdečně zve kolektiv slavkovské pobočky MSKA