Na pouti do Žarošic v dešti

u kostela v 8.20

Z kostela ve Slavkově vyšlo po požehnání 26 poutníků.

na cestě do Heršpic

Galatovi v dešti

I v dešti byla dobrá nálada.

jako hříbky

Poutníci vypadali jako pohybliví hříbci.

u kaple na Jalováku

Jako tradičně je zastavení k modlitbě u nové kaple na Jalováku.

lesem ke Zdravé Vodě

Pouť je dobrý čas nejen k modlitbě, ale také k rozhovorům.

u lázní Zdravá Vodau vodní kaple ve Zdravé Vodě

Ministranti nacházejí odpočinek na kládách u vodní kaple ve Zdravé Vodě.

litanie u kaple

nová střecha nad oltářem

V areálu je nová střecha nad oltářem.

májová

Májová pobožnost před oltářem.

ministranti

v Žarošicích

Děti kolem oltáře při Otčenáši.

Z pouti

Celkem se nás sešlo na pouti tolik, že autobus byl zpět pěkně naplněný.

Foto: Pavel Galata, sestra Gregorie