Národní eucharistický kongres (NEK)

Národní eucharistický kongres (NEK) je určen k prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu v eucharistii.

Slovo kongres ve vás možná vyvolává jakousi představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak není, protože na NEK se připravujeme všichni. Je stanoveno šest přípravných témat pro farnosti (katecheze v kategoriích pro děti, mládež i dospělé) na každý měsíc od ledna do června 2015: Eucharistie a jednota; Eucharistie a společenství; Eucharistie a solidarita; Eucharistie a evangelizace; Eucharistie a Maria; Obnovení slavení Eucharistie, skrze něž se směřujeme k obnově smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie. Materiály (především katecheze a adorace) k těmto tématům, naleznete na www.nek2015.cz/ke_stazeni

Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí 7. června 2015, kdy budeme prožívat „Den eucharistie“ ve své farnosti.

V brněnské diecézi budeme v sobotu 6. 6. 2015 putovat do poutního kostela Božího těla ve Slavonicích. Tento chrám je nejstarším eucharistickým poutním místem na světě na sever od Alp a stal se významným centrem eucharistické úcty pro farnost i široké okolí česko-moravsko-rakouského trojmezí. Podrobnosti budou na webu www.biskupstvi.cz

Hlavním dnem kongresu pro věřící ze všech diecézí České republiky bude sobota 17. října 2015, kdy budeme v 10.30 hodin slavit v Brně hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna.

Jako přípravu se také modleme Modlitbu za NEK 2015.

Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku samostatné České republiky.

O kostele Božího Těla ve Slavonicích.