Národní Svatovojtěšské oslavy

Oslavy 1010 let mučednické smrti sv. Vojtěcha proběhly v sobotu 28. 4. 2007 nejprve v katedrálách všech našich diecézí, v neděli 29. 4. v polském Hnězdnu.

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha u hrobu sv. Vojtěcha s jeho 59. nástupcem na biskupském stolci primasem českým Miloslavem kardinálem Vlkem, který se poté společně s poutníky pražské arcidiecéze vydal na cestu do polského Hnězdna, kam vedl naši národní svatovojtěšskou pouť k původnímu hrobu sv. Vojtěcha.

Významný průběh měly oslavy v královéhradecké diecézi, která je „rodnou“ diecézí sv. Vojtěcha, a kterou právě před deseti lety při svatovojtěšském miléniu navštívil papež Jan Pavel II.

Proto se v sobotu 28. 4. v katedrále Svatého Ducha uskutečnila slavná bohoslužba. Hlavním hostem a celebrantem byl arcibiskup Giovanni Coppa, papežský nuncius v ČR v době papežské návštěvy. V rámci oslav byla slavnostně odhalena busta Jana Pavla II., která bude umístěna u katedrály na náměstí, nesoucí jméno tohoto papeže – nám. Jana Pavla II. Bustu společně odhalili královéhradecký hejtman Ing. Pavel Bradík a primátor města Ing. Otakar Divíšek za účasti biskupů, kléru a věřících z diecéze.

Diecézní centrum mládeže poté na nádvoří Nového Adalbertina u sochy Jana Pavla II. připravilo vzpomínkový program na návštěvu papeže před deseti lety, která byla určena mladým lidem naší země.

Karmelitánské nakladatelství prezentovalo svou novou publikaci mapující papežské návštěvy v ČR. Hosté oslav i poutníci shlédli výstavu, která zachycuje atmosféru návštěvy Jana Pavla II. v Hradci Králové a je instalována na královéhradeckém biskupství.

Národní svatovojtěšská pouť byla tentýž den v 17.00 hod. zahájena ve Vojtěchově rodišti v Libici nad Cidlinou. Mši sv. v kostele sv. Vojtěcha celebroval biskup Josef Kajnek společně s kněžími. Nebývalé množství stovek poutníků bylo svědkem požehnání zvláštního daru – hlíny ze slavníkovského Hradiště, kterou archeologové speciálně odkryli z vrstvy z 10. století, tedy z času Vojtěchova života na Libici.

Truhlice s rodnou zemí z Libice v neděli při hlavních svatovojtěšských oslavách v polském Hnězdnu byla nesena ve slavnostním procesí naší národní delegací za přítomnosti poutníků. Naši národní pouť v Hnězdnu nejprve slavnostně přivítal arcibiskup Henryk Muszynski, arcibiskup Hnězdna, náš otec kardinál Miloslav Vlk, biskup Dominik Duka, František Radkovský a Josef Kajnek, kteří společně s kněžími, doprovázeli poutníky z ČR do Hnězdna.

Hlavním celebrantem při mši sv. byl Miloslav kardinál Vlk, Vojtěchův nástupce na pražském stolci a spolu s ním koncelebrovali polští kardinálové a na 40 biskupů z Polska a České republiky i ze zahraničí, velký zástup kněží, z nichž pak někteří byli slavnostně vysláni jako misionáři ve stopách sv. Vojtěcha do různých zemí světa.

Truhlici s rodnou Vojtěchovou zemí v katedrále předal biskup Dominik Duka, společně s národními koordinátory této svatovojtěšské pouti z diecézního poutního centra královéhradecké diecéze.

Poutníci dostali i památeční číslo Katolického týdeníku, který sponzorsky podpořila ČBK tak, aby mohlo vystihnout velký význam letošního svatovojtěšského výročí a vůbec prvního společného česko-polského slavení, což ve své promluvě zmínil také kazatel Stanislav kardinál Dziwisz i arcibiskup Henryk Muszynski.

Několik stovek poutníků z ČR bylo pozváno arcibiskupstvím k obědu i prohlídce katedrály a překrásného, 70 tisícového města, jehož prvním biskupem byl Vojtěchův bratr sv. Radim.

Koordinátor národní svatovojtěšské pouti, Poutní centrum královéhradecké diecéze

(Ing. Hana Frančáková)

Mobil: 731 598 752

e-mail: poutnik@diecezehk.cz