Náš rodák P. Němčanský jubilantem

"Kdyby se můj život měl opakovat a někdo se mě zeptal, čím se chci stát, znovu bych mu odpověděl, že se chci stát knězem" říká devadesátiletý otec Antonín, rodák z Hodějic, nyní na faře v Horních Kounicích.

P. Antonín Němčanský

Dne 22.května 2008 oslavil P. Antonín Němčanský 90. narozeniny. K jeho krásnému věku a svěžímu duchu mu přijeli popřát farníci z Hodějic a také pan děkan Milan Vavro. Zavzpomínali jsme na Hodějice, na jeho rodinu, kamarády a známé a také na jeho primici, která byla ve válečných letech velkou událostí nejen pro věřící. Shromažďování lidu bylo v tuto dobu přísně zakázané, ale přes všechny tyto překážky si ho Pán Bůh vedl a povolení bylo opatřeno.

Jeho povolání je opravdu naplněné. Otec A. Němčanský při svém zajímavém vyprávění řekl, že kdyby se měl ke svému povolání znovu rozhodnout, opět by neváhal a stal by se znovu knězem.

Milý Otče, ještě jednou Vám gratulujeme a přejeme jen a jen Boží požehnání! Máme Vás rádi a stále na Vás vzpomínáme! I Vy na nás nezapomeňte!

Kateřina Šujanová

P. Antonín Němčanský

P. Antonín Němčanský

pohoštění pro gratulanty

P. Antonín Němčanský

P. Antonín Němčanský