Naše pomoc na Ukrajině

Druhá sbírka na Ukrajinu 12. června ve slavkovském kostele dosáhla výše 82.371 Kč a byla určena na nákup potravin na Ukrajinu. Dostali jsme poděkování od pořadatelů akce:

Odkaz na stránky poděkování.
Milí přátelé, nejdříve bych vám chtěla poděkovat za štědrost, s jakou jste se zapojili do potravinové pomoci vnitřním uprchlíkům a sirotkům v ukrajinském městečku Chust. Vaše finanční dary pomohly naplnit část dodávek, které od 8. března dovezly celkem asi 50 tun potravin a hygienických potřeb. Hlavním organizátorem je stále můj zeť Filip Drábek, skaut, který se v sobotu 12. listopadu vrátil z 20. cesty na Ukrajinu.

3. října byl pozván do Radia Proglas, kde měl rozhovor s ředitelem radia otcem Martinem Holíkem. Ten velmi ocenil vytrvalost, se kterou Filip v této humanitární pomoci pokračuje.

V neděli 13. listopadu přijel do Střelic řeckokatolický vikář Volodymyr Babych se svou rodinou, s naším panem farářem koncelebroval mši svatou a po ní poděkoval všem dárcům a farnostem, které od března věnovaly potraviny, drogerii nebo finanční částky na jejich nákup pro uprchlíky, sirotky a další potřebné v městě Chust. Velké díky vyslovil řidičům dodávek a vyjádřil svou velikou vděčnost hlavnímu organizátorovi celé akce, Filipu Drábkovi, kterému předal písemné ocenění a ukrajinskou vlajku. Všechny nás poprosil o pokračování pomoci, protože jak všichni víme, válka nekončí a začíná zima.

Setkání proběhlo ve velmi příjemném duchu a v jeho průběhu nám otec Volodymyr s manželkou a dcerou zazpívali několik ukrajinských písní. I když jejich země prožívá velmi těžké období, obdivovali jsme jejich hlubokou víru. Několikrát v jejich slovech zaznělo, že jsou si vědomi toho, že jsou v právu a na jejich straně stojí Bůh. Také říkali v naději, že každá válka má začátek i konec. Děkovali nám, ale také vám všem za otevřené srdce, s kterým jste tuto pomoc poskytovali. Na závěr otec Volodymyr poslal všem dárcům své kněžské požehnání.

Je třeba ještě říct, že veškerá pomoc v Chustu nekončí. 2 generátory a potraviny, které si o. Volodymyr odvezl od skautů z Blanska, putovaly do Chersonu. Pokud stále máte zájem tímto způsobem pomáhat, číslo účtu se nezměnilo: 670100-2207448813 / 6210 mBank. Prosíme také o modlitbu, která je pro nás velmi důležitá.

Pavla Rybová